HBDI cirkelnEn introduktion till helhjärnat tänkande

Helhjärnat tänkande fokuserar på att demonstrera för  människor hur de kan använda hela sin hjärna- inte bara de delar som där de känner sig mest bekväma. Det påvisar att olika problem kräver olika mentala processer och olika människor föredrar olika sätt att tänka, organisationer får bättre resultat när de kan strategiskt använda fulla spektrat av tänkande. Även om en person föredrar visst sätt att tänka före andra, har vi alla tillgång till fyra sätt. Att använda alla dessa innebär att till fullo leverera det sätt man föredrar samtidigt som man använder sig av andra när det är nödvändigt. Man anpassar sig till de sätt som omgivningen har för att förbättra resultatet.

Kontakta oss   

Herrmanns Hjärndominansprofil

Herrmanns Hjärndominansprofil HBDI är ett instrument som beskriver dina tankepreferenser, hur du föredrar att inhämtakunskap, kommunicera och fatta beslut. Det är inte ett test.Det finns inga bra eller dåliga profiler. HBDI har utvecklats sedan början av 80-talet och över 6 miljoner människor världenöver har fått sin profil. Den beskriver på ett enkelt sätt hur du tänker. Profilen kan användas i en mängd olika sammanhang där vi har med människor och organsiationer att göra. Företag som BMW och Volvo har använt instrumentet i syfte att utveckla ledarskap och organisation och vi har arbetat med HBDI för att utveckla chefer, ledningsgrupper och organisationer. Sedan Sperry fick nobelpriset för sin upptäckt om hjärnhalvornas olika funktion har en uppsjö av forskning om hjärnan uppstått och under senare år har sättet att se på hjärnan förändrats. Hjärnan visar sig vara plastisk dvs föränderlig och den kan skapa nya hjärnceller, nya kopplingar mellan hjärnceller och därmed nya mönster.

Vi erbjuder nu ett seminarium där vi upprättar din HBDI-profil och visar hur den kan användas i olika sammanhang. Hur du kan fortsätta att utveckla dina resurser, bli mer fokuserad, närvarande och kreativ.

Artiklar om HBDI:

Artikel från DI

UTBILDARE INOM HBDI

BO SJÖBERG

UTBILDAD HBDI

Bo George Sjöberg är legitimerad psykolog, utbildad psykoterapeut, Psykodramaregissör, Master TimeLine Therapy Trainer, NLP Trainer och Certifierad NLPCoach®och har varit amanuens i sociologi, forskningsassistent i pedagogik, universitetslärare i psykologi,pedagogik och argumentationsteknik . Han har varit coach åt ett flertal börs-VD:ar och lektor vid GIH och Socialhögskolan i Stockholm.Han har arbetat med kunder som AGA, Volvo, SEbanken, Telia, Hästens Sängar m fl. Han är internationellt verksam som tränare..

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA KUNDER