Vi går in på olika nivåer i organisationen och analyserar värden, normer och belöningssystem. Vi beskriver strategier och tankesystem som går att förbättra och vidareutveckla. Utifrån detta ger vi förslag på åtgärder och omorganisation som gör organisationen mer flexibel och målprioriterad. Genom teambuilding skapar vi gemensamma normer för en målrelaterad aktivitet. Vi anpassar arbetet utifrån hur organisationen är uppbyggd.

GRUPP TEAM COACHING

Vi kommer under hösten att starta en kurs i  gruppcoaching/teambuilding. Kursen kommer att löpa över en period

om 3 månader med tre separata veckokurser.Vi  kommer att fokusera på:

hur man bygger en kultur som med rätt klimat förstärker en positiv utveckling.

Vi bygger in en strategi för att utnyttja gruppens resurser.

Under kusens gång kommer gruppens utveckling att tydliggöras och hur gruppens

värden, klimat  och struktur utvecklas. Ett fokus kommer att vara hur:

olikhet kan bli en resurs.

Ett annat kommer att vara hur energin kanaliseras i en produktiv utveckling.

Ett tredje kommer att vara hur olika individer bidrar till att mål, värdestruktur och produktivitet utvecklas.

Utbildningen har tre moduler:

Modul I:   6 dagar med en etablering av gruppstruktur och sammanhållning.

Modul II:  Applicering av olika instrument.

Modul III: Resultat, utvärdering, utveckling.

Utbildningens syftar till att ge en modell för hur grupper fungerar och hur man med olika metoder kan styra upp

en positiv och kreativ utveckling i gruppen. Kommunikation är ett genomgående tema. Instrument som kommer

att användas  och läras ut är :

Brain dominance profiles. Ett instrument som beskriver stilen i sättet att tänka och hur detta

påverkar gruppens utveckling.

Sociogram. Ett sätt att beskriva gruppens struktur.

Värdestruktur ovh gruppvärden.

Strategier för att utveckla gruppens

resurser, målinriktning och produktivitet.

Första modulen  kommer den ………..

Modul II…………….. den 

Modul III kommer…………………..

Kursledare kommer att vara Bo George Sjöberg,

leg psykolog, sociolog. Bo George är utbildad

gruppterapeut vid Uppsala Gruppcentrum,

Psykodramaregissör av Zerka Moreno

samt encountergruppledare av Will Schutz.

Han är master Trainer of NLP och har arbetat

med terapigrupper, personal-, lärar-,utbildnings-,

teatergrupper samt ledningsgrupper i

näringslivet

Han har en bred erfarenhet grupputveckling.

Kunder har varit allt från behandlinghem till

Volvo, SAAB, Hästens sängar m fl.