Inkluderande ledarskap är det amerikanska namnet för det som vi kallar för ”storhjärna” eller  det helhjärnade ledarskapet och innebär att man  att man inkluderar och lyssnar till alla de fyra olika sätt att tänka som det beskrivs av Herrmanns Brain Dominance Instrument. I organisationer tillför det en dynamik och ett arbetssätt vars grund finns i alla organisationer och ger en öppenhet och mer nyanserade psykologiska  strategier. Man börjar med en analys av organisationen, fortsätter med ledningsgruppen och fortsätter med mellanchefer. Detta gjordes i Volvo och tillförde en helt ny mentalitet i de organisationer där det genomfördes. Så t.ex. skedde på Volvo Komponenter i Lindesberg. Det innebar bl a att företaget gick från förlustföretag till ett av koncernens vinstrikaste.