Ett tretimmars seminarium om hur din hjärna arbetar. Ur en psykologiskt perspektiv :
Hur du tolkar, beskriver, värderar och agerar i den yttre verkligheten och dels hur din Profil ser ut dvs vilken strategi du har för att möta och agera i din verklighet. Hur du möter andra människor. Hur du väljer utifrån ditt perspektiv. Du får en sk hjärndominansprofil som beskriver grafiskt hur du tänker och agerar. En beteendeanalys.

Kursdagar
Stockholm  26/5
Göteborg     24/5,
Malmö         3/6,
Pris: 1600:- inklusive profil