Under 2016 kommer vi att starta en kurs i Coachande ledarskap: gruppcoaching/teambuilding. Kursen kommer att fokusera på hur man bygger en kultur som med rätt klimat förstärker en positiv utveckling och bygger in en strategi  för att utnyttja gruppens resurser. Kursen kommer att gå i fyra steg där gruppens utveckling tydliggörs och hur gruppens värden, klimat  och struktur utvecklas. Ett fokus kommer att vara hur olikhet kan bli en resurs. Ett annat kommer att vara hur energin kanaliseras i en produktiv utveckling. Ett tredje kommer att vara hur olika individer bidrar till gruppens utveckling. Kursen kopplas till hur man coachar gruppen till framgång. Utbildningen har en introduktion plus tre moduler. En dags introduktionskurs med genomgång av strategier för coachande ledarskap.

Modul I: Utforskande av olika tankemönster i gruppen, genomgång av strategier.

Modul II: aktivitet typ segling som ett sätt att få en gemensam erfarenhet i gruppen

Modul III: Resultat, utvärdering, utvecklingsmöjligheter. Utbildningens syftar till att ge en modell för hur grupper fungerar och hur man med olika metoder kan styra upp en positiv och kreativ utveckling i gruppen. Instrument som kommer att användas  och läras ut är : 50 steg för coachande ledarskap, en dags introduktion  2016. HBDI(Brain dominance profiles). Ett instrument som beskriver stilen i sättet att tänka och hur detta påverkar gruppens utveckling. Vilka tankemönster har gruppen och medarbetarna i gruppen. Hur påverkar det individerna och gruppens respektive individens utveckling. Instrumentet har under många år använts i företag som Volvo, Ericsson, BMW, SAAB m.fl.

Sociogram. Ett sätt att beskriva gruppens struktur. Värdestruktur och gruppvärden. Strategier för att utveckla gruppens resurser, målinriktning och produktivitet.

Kursledare kommer att vara Bo George Sjöberg, leg psykolog och sociolog. Bo George är utbildad gruppterapeut vid Uppsala Gruppcentrum, Psykodramaregissör av Zerka Moreno samt encountergruppledare av Will Schutz. Han är Master Trainer of NLP och har arbetat med terapigrupper, personal-, lärar-, utbildnings-, teater- samt ledningsgrupper i näringslivet.  Han har en bred erfarenhet av att utveckla grupper. Kunder har varit allt från behandlingshem till Volvo, SAAB, Hästens sängar m fl.