Detta program har en forskningsbaserad approach och levererar en träning på toppnivå. Lösningen   är att hjälpa de professionella som är involverade i beteendeanalys och behöver en kvalitativ hög nivå på  kommunikationen. När människor är bedrägliga läcker de sanningen och du kan träna dig att se och höra dessa läckage. Du kan också träna dig att använda kraftfulla, icke betungande frågetekniker och konversationsmodeller som inte är något problem för sanningssägare men är en utmaning för den som förställer sig. Primära fokus för denna kurs är, jurister, rekryterare och andra professionella, exempelvis coacher, terapeuter, chefer. Den är också öppen för den som är intresserad av att läsa, förstå och influera andra på en djupare nivå och som behöver engagera sig i utmanande samtal.

– Läs av vad andra verkligen tänker och känner-genom multipla kommunikationskanaler.
– Jämför detta med vad de försöker säga dig så att du har en komplett förståelse.
– Använd effektiva frågor och kommentarer som är i linje med syftet med intervjun.
– Förstå och påverka andra.

Denna kurs innehåller en modell för multipla kommunikations- kanaler. Du kommer att lära dig att läsa och förstå vad andra tänker och känner. Resultat som uppnås på några minuters samtal.  Du kommer att lära dig och förstå vad andra tänker och känner utifrån den information de ger dig från alla dessa kanaler. Resultat som uppnås på 3 minuter konversation. Vi  använder data som finns här och nu och är rent från diskriminerande associationer såsom etnisk ras, religiös profil etc. och är ett motbevis-genom att dessa tekniker inte skiljer sig från de vi tränat. Utlösande metoder i intervjuer och konversationer är genom  de frågor du ställer.  Vi har integrerat en nuorienterad Kognitiv Konversationsapproach. Detta oförutsägbara referensarbete och icke tvingande sätt använder samtal för att öppna upp i alla kanaler.

Stockholm  18-20/5
Göteborg
Malmö        7-9/6