En kurs som syftar till att ge grunder i en praktisk argumentation.

Alla kommer vi ibland in i situationer där vi måste argumentera för

det vi tror på. Eller utforska vad som är bästa alternativet.  Vilken väg

skall vi ta?

Vad är skillnaden på argumentation och kommunikation?

Vad innebär det att argumentera? Och vilka  faktorer är verksamma?

Hur kan vi omtolka en uppfattning så att den kommer i ett helt nytt ljus?

Hur kan vi bli mer övertygande?

Vilken är din verklighetsstrategi ? och hur påverkar den dina argument.

Kursen innehåller språkliga såväl som ickeverbala moment. Man skapar

ett nytt perspektiv och får därmed en ny innebörd i det som sägs. Syftet

är att ge deltagaren ett verktyg för att argumentera bättre genom att

praktisk träna på olika instrument. Vi utvecklar dina kognitiva filter!

Kursen tar upp de viktigaste aspekterna på argumentation såsom

kognitioner/emotioner, verklighetsstrategier, värden, tro och intentioner.

Vi analyserar hur de spelar med i argumentationen. Vad är den dolda

retoriken? Vilken är intentionen bakom argumentationen?

Vi  tittar på hur både verbal och icke-verbal kommunikation påverkar.

Kursen är inriktad på praktisk övning. Hur kan man möta och omtolka

motpartens  argument? Hur möter man invändningar och kritik?

Kursdeltagare skall efter kursen ha en mer medveten

approach i sitt sätt att argumentera och kunna analysera och spegla argument.

Mallorca den19-20 oktober

Stockholm den 28-29 oktober

Göteborg     den

Malmö         den

Pris:16.400:- inklusive lunch fm o em kaffe,  o material

Lärare är:

Bo George Sjöberg, leg psykolog NLP institutet samt

Bert Lehrberg, Professor vid juridiska Institutionen, Uppsala Universitet.